KONTAKT: 204680293 (ICQ) | mezik.robert@gmail.com

Redakčný systém ROMEX

Neprihlasený používateľ | Prihlásiť sa

Prihláste sa:

Email :
Heslo :
Verzia databázy : slovenská     
 
 

Čo dokáže redakčný systém ROMEX

Práca so štruktúrou webu

 • Stránky sú usporiadané do hierarchickej (stromovej) štruktúry, v rámci ktorej môžete ľubovoľne presúvať a meniť ich poradie.
 • Podpora viacjazčných webov – redakčný systém umožňuje nezávislú štruktúru jednotlivých jazykových mutací.
 • Možnost správy webu na viacerých doménach – s redakčným systémom ide spravovať viac webov prostredníctvom jediného rozhrania.
 • Ktorúkoľvek stránku můžete skryť resp. deaktivovať (padne to vhod napr. pre cieľové stránky reklamných kampaní).
 • Možnosť presmerovania jednotlivých adries či celých vetví štruktúry.
 • Automatická navigacia – redakčný systém sám generuje hlavnú navigáciu podľa grafiky webu (horizontálnu, vertikálnu, kombináciu oboch či mapu stránok).

Optimalizácia na prehliadavače

 • Redakčný systém tvorí hierarchické adresy (URL) jednotlivých podstránok.
 • U každej stránky sa dá nastaviť jej časť adresy (napr. /sk/produty/notbook/).
 • U každej stránky môžete nastaviť odlišný titulok, hlavný nadpis resp. názov.

Prístup do redakčného systému

 • Prístup do redakčného systému majú len oprávnený užívatelia, ktorí sa prihlásia prostredníctvom loginu (emailu) a hesla
 • Užívatelia su rozdelení podľa oprávnení vykonávať zmeny v redakčnom systéme na: usera, administratora a super administratora.
 • S redakčným systémom ROMEX môžu pracovať viacerí užívatelia naraz.